سامانه جاب اینفو

مرکز فیزیوتراپی عیوضی

توضیحات

مرکز فیزیوتراپی عیوضی

تهران - شهرری

 

♦️فیزیوتراپی تخصصی عمومی و اختلالات کف لگن 

🔺توسط کارشناس ارشد فیزیوتراپی

♦️ لیزر ، مگنت ، شاک ویو ، بیوفیدبک

موقعیت روی نقشه