سامانه جاب اینفو

مرکز فیزیوتراپی عیوضی

متن آگهی

مرکز فیزیوتراپی عیوضی

تهران - شهرری

 

فیزیوتراپی تخصصی عمومی و اختلالات کف لگن 

توسط کارشناس ارشد فیزیوتراپی

 لیزر، مگنت، شاک ویو، بیوفیدبک

موقعیت روی نقشه