سامانه جاب اینفو

مرکز فیزیوتراپی ثمین

توضیحات

فیزیوتراپی ثمین

فیزیوتراپیست نفیسه مومن زاده 

 

✅ خدمات فیزیوتراپی در اختلالات ارتوپدی و اعصاب

✅ حجامت

✅ زالو 

✅ فصد و بادکش 

✅ فیزیوتراپی در منزل

✅ طرف قرارداد اکثر بیمه ها

✅ قیمت مناسب