سامانه جاب اینفو

فیزیوتراپی تخصصی فهیم

متن آگهی

فیزیوتراپی تخصصی فهیم گرگان

 

درمان درد و عوارض بیماری و صدمات ورزشی

رفع درد در نواحی زانو ، کمر ، گردن ، پا و ...

منوال تراپی / لیزرتراپی / آب درمانی / الکترواکوپانکچر / کامپرشن تراپی / شاک ویو تراپی / تمرین درمانی / درای نیدلینگ

ویزیت و درمان در منزل 

موقعیت روی نقشه