سامانه جاب اینفو

فیزیوتراپی طلوع

توضیحات

مرکز فیزیوتراپی طلوع بجنورد

نظام پزشکی : ف 2370

فیزیوتراپیست : نجمه رضاییان

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز / دکتری فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران / عضو هیات علمی دانشگاه

 

✔️ مجهز به تجهیزات : تکارتراپی / الکتروتراپی / لیزر پرتوان / CPM / مکانوتراپی / رفلکسولوژی / انجام تکنیک های دستی / سوزن خشک و Taping