سامانه جاب اینفو

فیزیوتراپی رامش

توضیحات

فیزیوتراپی رامش تربت جام

عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

 

🟢 مجهز به دستگاه RF (تکارتراپی)

🟢 لیزر پرتوان

🟢 ترکشن

موقعیت روی نقشه