سامانه جاب اینفو

فیزیوتراپی تخصصی فهیم

توضیحات

فیزیوتراپی تخصصی فهیم گرگان

 

🔻درمان درد و عوارض بیماری و صدمات ورزشی

🔻رفع درد در نواحی زانو ، کمر ، گردن ، پا و ...

🔻منوال تراپی / لیزرتراپی / آب درمانی / الکترواکوپانکچر / کامپرشن تراپی / شاک ویو تراپی / تمرین درمانی / درای نیدلینگ

🔻ویزیت و درمان در منزل