سامانه جاب اینفو

کلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی و سمعک آوا

متن آگهی

کلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی و سمعک آوا کرج

 

خدمات این مرکز شامل:

 

▪️ ارزیابی کامل سیستم شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان

▪️ تست تخصصی سرگیجه و ارزیابی تعادل

▪️ توانبخشی اختلالات تعادلی و ستیبولار

▪️ تجویز و تعمیر سمعک های نامرئی و پشت گوشی

▪️ انجام تستهای فیزیولوژیک

▪️ ارزیابی و درمان وزوز گوش

▪️ ساخت قالبهای سخت و نرم سمعک

 

✔️مجهز به دستگاه های:

Posturograph - VIHIT - VNG - AOE

✔️انجام تست های:

ASSR - ECochG - ABR - VEMP

موقعیت روی نقشه