سامانه جاب اینفو

کلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی و سمعک آوا

توضیحات

کلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی و سمعک آوا کرج

 

خدمات این مرکز شامل :

▪️ ارزیابی کامل سیستم شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان

▪️ تست تخصصی سرگیجه و ارزیابی تعادل

▪️ توانبخشی اختلالات تعادلی و ستیبولار

▪️ تجویز و تعمیر سمعک های نامرئی و پشت گوشی

▪️ انجام تستهای فیزیولوژیک

▪️ ارزیابی و درمان وزوز گوش

▪️ ساخت قالبهای سخت و نرم سمعک

 

✔️ مجهز به دستگاه های :

Posturograph - VIHIT - VNG - AOE

✔️ انجام تست های :

ASSR - ECochG - ABR - VEMP