سامانه جاب اینفو

کلینیک رادیولوژی محیا

متن آگهی

کلینیک رادیولوژی محیا  شیراز

 

رادیولوژی و سونوگرافی، بررسی بیماریهای زنان و نازایی

 تشخیص سرطان پستان، تعیین سلامت جنین

 سونوگرافی داپلر رنگی،  عکس برداری ساده و رنگی

موقعیت روی نقشه