سامانه جاب اینفو

مرکز تصویربرداری پزشکی نور

توضیحات

مرکز تصویربرداری پزشکی نور کرج

 

ام آرآی / سی تی اسکن / رادیولوژی / ماموگرافی

عکس دندان (opg) / سنجش تراکم استخوان

سونوگرافی ساده و داپلر

نوار مثانه

موقعیت روی نقشه