سامانه جاب اینفو

مرکز تصویربرداری پزشکی نور

توضیحات

مرکز تصویربرداری پزشکی نور کرج

 

🔺ام آرآی / سی تی اسکن / رادیولوژی / ماموگرافی

🔺عکس دندان (opg) / سنجش تراکم استخوان

🔺سونوگرافی ساده و داپلر

🔺نوار مثانه

 

موقعیت روی نقشه