سامانه جاب اینفو

مرکز تصویربرداری و اینترونشن پویش

توضیحات

مرکز سونوگرافی و تصویربرداری پویش تهران

 

🔻سونوگرافی مفاصل و عضلات با قوی ترین دستگاه ویژه موسکولواسکلتال

🔻سونوگرافی کالر داپلر عروق اندام ها

🔻رادیولوژی دیجیتال

🔻نماهای روتین و اختصاصی استخوان ها و مفاصل مختلف

🔻سنجش تراکم استخوان با حدیدترین دستگاه DEXA با قابلیت اندازه گیری بافت چربی

🔻تشخیص و درمان غیرجراحی واریس