سامانه جاب اینفو

سونوگرافی و رادیولوژی موج

توضیحات

سونوگرافی و رادیولوژی موج تهران

 

🔴 سونوگرافی

🔻سه بعدی و چهاربعدی

🔻داپلر

🔻غربالگری بارداری

🔻نمونه برداری تیروئید

🔴 رادیولوژی

🔻عکس های رنگی

🔻عکس دندان OPG

🔻ماموگرافی

🔻هیستروسالپنگوگرافی HSG

 

موقعیت روی نقشه