سامانه جاب اینفو

سونوگرافی و رادیولوژی مهر رویان

توضیحات

مرکز سونوگرافی و رادیولوژی رویان بروجرد 

 دکتر مهدی یوسف زئی

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و ام آر آی

 

💎مجهز به دستگاه تمام دیجیتال 

💎مجهز به فضای درمانی پیشرفته و مناسب . کاملا ضدعفونی

 

* انجام رادیولوژی های روتین و رنگی / گوارشی / کلیه و مجاری ادراری

* هیسترو سالپنگوگرافی

* اسکنوگرام ، تری جوینت ، فول اسپاین

* اولین مرکز سونو هیستروگرافی و هیستروسالپنگوگرافی

* ارائه اکوکاردیوگرافی قلب جنین

* سونوگرافی چهار بعدی و سه بعدی بررسی آنومالی های جنین در ۳ماهه دوم

* سونوگرافی آنومالی های جنین وNT در۳ ماهه اول

* اولین مرکز ارائه آمنیوسنتز 

* نمونه برداری ازضایعات پستان، تیرویید، کبد، پانکراس و کلیه

* کلیه سونوگرافی های عمومی و تخصصی

* کلیه سونوگرافی های رنگی (داپلر)

* سونوگرافی و الاستوگرافی پستان

* سونوگرافی عضلات و مفاصل و تزریقات داخل مفصلی

موقعیت روی نقشه