سامانه جاب اینفو

سونوگرافی دکتر عصارزادگان

متن آگهی

مرکز تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مسعود عصارزادگان

اصفهان

 

سونوگرافی کلیه / کبد / پروستات / کیسه صفرا

سونوگرافی فتق اینگوینال

سونوگرافی تستیس

سونوگرافی داپلر رنگی کاروتید

سونوگرافی رحم و تخمدان

سونوگرافی بارداری

سونوگرافی شکم

سونوگرافی لگن

سونوگرافی غربالگری جنین

و کلیه رادیوگرافی های عمومی و تخصصی

موقعیت روی نقشه