سامانه جاب اینفو

سونوگرافی دکتر عصارزادگان

توضیحات

مرکز تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مسعود عصارزادگان

اصفهان

 

🔴 سونوگرافی کلیه / کبد / پروستات / کیسه صفرا

🔴 سونوگرافی فتق اینگوینال

🔴 سونوگرافی تستیس

🔴 سونوگرافی داپلر رنگی کاروتید

🔴 سونوگرافی رحم و تخمدان

🔴 سونوگرافی بارداری

🔴 سونوگرافی شکم

🔴 سونوگرافی لگن

🔴 سونوگرافی غربالگری جنین

 

و کلیه رادیوگرافی های عمومی و تخصصی