سامانه جاب اینفو

سونوگرافی دکتر رشیدی

توضیحات

سونوگرافی دکتر حسنی رشیدی مریوان

انجام سونوگرافی های روتین و تخصصی

 

🔻سونوگرافی بارداری

🔻سونوگرافی غربالگری جنین

🔻سونوگرافی داپلر

موقعیت روی نقشه