سامانه جاب اینفو

رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

توضیحات

رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا پیشوا

دکتر مهرداد جوانمرد

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دارای مدرک ARDMS از آمریکا

 

♦️خدمات سونوگرافی :

آنومالی

NT , NB

کالر داپلر

و ...

♦️خدمات رادیولوژی جنرال و تخصصی

موقعیت روی نقشه