سامانه جاب اینفو

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر لطفی

توضیحات

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر لطفی کرمانشاه

 

🔺سونوگرافی ساده و رنگی (داپلر)

🔺سونوگرافی بارداری

🔺غربالگری اول و دوم

🔺آنومالی اسکن و NT-NB

🔺سونوگرافی پستان

🔺الاستوگرافی پستان و کبد و تیروئید

🔺رادیوگرافی دیجیتال

🔺سفالومتری

🔺OPG

 

موقعیت روی نقشه