سامانه جاب اینفو

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فرهودیزاده

توضیحات

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فرهودیزاده اردبیل

مجهز به دستگاه رادیولوژی دیجیتال

 

خدمات رادیوگرافی :

🔺تمام گرافیهای معمولی

🔺گرافیهای رنگی : مطالعت باریم از دستگاه گوارش / مطالعات با کنتراست از کلیه ها (IVP - سیستوگرافی ) / رحم (هیسترسالپنگوگرافی)

🔺گرافی کامل دندان ( OPG )

خدمات سونوگرافی :

🔺تمام سونوگرافی های معمولی / سونوگرافی کالر داپلر / سونوگرافی ترانس واژینال / سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

 

موقعیت روی نقشه