سامانه جاب اینفو

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فرهودیزاده

متن آگهی

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فرهودیزاده اردبیل

مجهز به دستگاه رادیولوژی دیجیتال

 

خدمات رادیوگرافی :

تمام گرافیهای معمولی

گرافیهای رنگی : مطالعت باریم از دستگاه گوارش / مطالعات با کنتراست از کلیه ها (IVP - سیستوگرافی ) / رحم (هیسترسالپنگوگرافی)

گرافی کامل دندان ( OPG )

 

خدمات سونوگرافی :

تمام سونوگرافی های معمولی / سونوگرافی کالر داپلر / سونوگرافی ترانس واژینال / سونوگرافی سه بعدی و چهر بعدی

موقعیت روی نقشه