سامانه جاب اینفو

دندان سازی محمدی

توضیحات

لابراتوار دندانسازی محمدی زنجان

 

🟡 ساخت انواع دندان مصنوعی کامل

🟡 ساخت انواع دندان مصنوعی پارسیل ( تکه ای و تکی )

🟡 ساخت بلیچینگ 

 

موقعیت روی نقشه