سامانه جاب اینفو

مطب دندانپزشکی دكتر رباب فرهنگ

توضیحات

مطب دندانپزشکی دكتر رباب فرهنگ اردبیل

 

🔺متخصص جراحی و درمان ریشه ( عصب کشی ) دندان

🔺بورد تخصصی اندودانتیکس

🔺عضو هیئت علمی دانشگاه