سامانه جاب اینفو

دندانپزشکی دکتر محمود صادقیان

متن آگهی

دکتر محمود صادقیان

جراح - دندانپزشک 

SURGEON - DENTIST

 

ترمیم و پر کردن دندان

عصب کشی

سفید کردن دندان - بلیچینگ - جرمگیری

دندانپزشکی زیبایی

ونیر کامپوزیت

و ...

موقعیت روی نقشه