سامانه جاب اینفو

کلینیک دامپزشکی دکتر یدی

توضیحات

کلینیک دامپزشکی دکتر یدی کرج

 

✅ سونوگرافی و تشخیص آبستنی

✅ افزایش باروری و دوقلوزایی (فلاشینگ)

✅همزمان سازی تولیدمثل

✅ اسپرم‌گیری و تلقیح مصنوعی حیوانات

✅ جراحی

✅ پت شاپ

✅ گرومینگ

✅ واکسیناسیون

✅ دندانپزشکی

✅ پانسیون

✅ میکروچیپ

✅ عقیم سازی

✅ پیرایش و اصلاح