سامانه جاب اینفو

درمانگاه دامپزشکی تهران‌کلینیک

توضیحات

درمانگاه دامپزشکی تهران‌ کلینیک

بزرگترین دامپزشکی شرق تهران

 

دارای بخش های تخصصی :

🔻داخلی

🔻جراحی

🔻آزمایشگاه 

🔻سونوگرافی

🔻واکسیناسیون و صدور شناسنامه

🔻پت شاپ

🔻اصلاح و شستشو

🔻پارک بازی

 

✔️ پارکینگ اختصاصی

 

موقعیت روی نقشه