سامانه جاب اینفو

داروخانه دكتر هاشمی تبار

توضیحات

داروخانه دكتر هاشمی تبار مشهد

 

🔻مشاوره دارويی با دكتر داروساز

🔻مشاوره تخصصی پوست و مو و مكمل ورزشی با ليبل معتبر وزارت بهداشت

🔻ثبت و تحویل1 ساعته به صورت غير حضوری

 

⛔️ ثبت نسخه و دارو به صورت غير حضوری امكان ندارد