سامانه جاب اینفو

داروخانه دكتر هاشمی تبار

متن آگهی

داروخانه دكتر هاشمی تبار مشهد

مشاوره دارويی با دكتر داروساز

مشاوره تخصصی پوست و مو و مكمل ورزشی با ليبل معتبر وزارت بهداشت

 

ثبت و تحویل1 ساعته به صورت غير حضوری

⛔️ ثبت نسخه و دارو به صورت غير حضوري امكان ندارد

موقعیت روی نقشه