سامانه جاب اینفو

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مندل

توضیحات

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مندل زاهدان

 

🔻آزمایش غربالگری

🔻تشخیص پیش از تولد ناهنجاری کروموزومی (سندروم داون)

🔻تشخیص پیش از تولد بیماری های ارثی 

🔻تعیین هویت / ابوت

🔻تست هارمونی

🔻تست ترومبوفیلی (سقط مکرر)

🔻آزمایش کاریوتایپ

🔻تست آزواسپرمی Azf (ناباروری آقایان)

🔻تست های ملکولی بررسی سرطان 

🔻مشاوره ژنتیک

موقعیت روی نقشه