سامانه جاب اینفو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اکسیر

توضیحات

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اکسیر شیراز

 مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های روز

 

📍انجام کلیه خدمات نمونه گیری خارج از آزمایشگاه

در منزل یا محل کار شما