سامانه جاب اینفو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آپادانا

توضیحات

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آپادانا شیراز

دکتر مریم ملک

بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی

ن.پ : ۷۷۰۹۴

ن.آ : آ-۱۴۰۱

 

🔴 انجام کلیه آزمایشات تشخیص طبی

موقعیت روی نقشه