سامانه جاب اینفو

آزمایشگاه دکتر آب پرور

توضیحات

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر آب پرور بندرعباس

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

 

انجام کلیه تست های تشخیص طبی :

🔻پاتولوژی

🔻سیتولوژی

🔻مولکولار پاتولوژی

🔻سیتوژنتیک

🔻ایمونوهیستوشیمی(IHC)

🔻مغز استخوان 

🔻پاپ اسمیر

🔻فلوسایتومتری

🔻تست PCR کووید۱۹

 

موقعیت روی نقشه