سامانه جاب اینفو

آزمایشگاه تخصصی حیان

متن آگهی

آزمایشگاه تخصصی حیان تهران

 

انجام آزمایشات فوق تخصصی با دستگاههای تمام اتوماتیک روز دنیا

حتی در ایام تعطیل

طرف قرارداد با کلیه بیمه های پایه

نمونه گیری در منزل

نمونه گیری کرونا

موقعیت روی نقشه