سامانه جاب اینفو

آزمایشگاه بوعلی

توضیحات

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی شیراز

 

💉 انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی

💉 پذیرش کلیه نمونه های پاتولوژی و سایتولوژی

💉 پذیرش نمونه های پاپ اسمیر

💉 نمونه گیری در منزل

 

✔️ طرف قرارداد کلیه بیمه های : تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، بانک ها