سامانه جاب اینفو

بیمه دانا - نمایندگی حسینی

متن آگهی

بیمه دانا - نمایندگی حسینی مشهد

اعطای تسهیلات 12 ماهه تا سقف سه میلیون وپانصد هزار تومان  جهت صدور بیمه ثالث وبدنه 

بدون سود

بدون پیش پرداخت 

مدارک لازم:

یک برگ چک صیاد

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی جدید یا رسید آن