سامانه جاب اینفو

بیمه دانا - نمایندگی بلندی

توضیحات

بیمه دانا - نمایندگی بلندی مشهد

 

صدور بیمه ثالث و بدنه به صورت اقساط ۱۲ ماهه

صدور بیمه بدون پیش پرداخت ، بدون سود ، بدون ضامن ، فقط با یک فقره چک

صدور بیمه ثالث و بیمه بدنه ، بیمه عمر و سرمایه ، بیمه آتش سوزی، بیمه مسافرتی ، بیمه باربری ، بیمه درمانی تکمیلی ، بیمه مسوولیت