سامانه جاب اینفو

بیمه دانا - نمایندگی بلندی

متن آگهی

بیمه دانا - نمایندگی بلندی مشهد

 

صدور بیمه ثالث و بدنه به صورت اقساط ۱۲ ماهه

صدور بیمه بدون پیش پرداخت، بدون سود، بدون ضامن، فقط با یک فقره چک

صدور بیمه ثالث و بیمه بدنه،  بیمه عمر و سرمایه،  بیمه آتش سوزی، بیمه مسافرتی، بیمه باربری، بیمه درمانی تکمیلی، بیمه مسوولیت