سامانه جاب اینفو

شرکت خدمت فردوس شیراز

توضیحات

شرکت خدماتی و نظافتی خدمت فردوس شیراز 

 

نظافت امور منزل، راه پله، دفترکار، نگهداری از سالمند و کودک و بیمار در شیراز