سامانه جاب اینفو

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۸۰

توضیحات

دفتر پیشخوان خدمات دولت ۱۰۸۰ شیراز

 

ارائه کلیه خدمات الکترونیکی بخش دولتی و عمومیپ

ست / تاییدیه کدپستی / کپی / تاییدیه تحصیلی / خدمات رایتل / عوارض و مالیات خودرو / خدمات همراه اول و تلفن ثابت / ثبت درخواست شهرداری