سامانه جاب اینفو

دفتر پیشخوان دولت ایمان شمالی

توضیحات

دفتر پیشخوان دولت ایمان شمالی

 

تمامی امور مربوط به همراه اول و ایرانسل، پست، مخابرات، ثبت احوال، در شیراز

امور مشترکین : آب برق گاز در شیراز

مالیات خودرو / عوارض شهرداری / تاییدیه تحصیلی / خدمات بهزیستی / خدمات بیمه / ارسال فکس / کالای گمشده و سرقتی در شیراز