سامانه جاب اینفو

دفتر خدمات قضایی گرگان

توضیحات

دفتر خدمات الکترونیک قضایی گرگان

کد : ۹۸۳۲۴۰۳۴

 

ارائه و پیگیری کلیه خدمات قضایی

* ثبت و ویرایش ثنا

* صدور گواهی عدم سوء پیشینه

* دادخواست ، شکواییه ، انحصار وراثت ، اظهارنامه و ...

* دعاوی اعتراضی ( تجدیدنظرخواهی ، واخواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، اعتراض به قرار ، اعتراض ثالث )

* دعاوی طاری ( دعوای تقابل ، ورود ثالث ، جلب ثالث )

* دادخواست دیوان عدالت اداری

* تمدید پروانه وکالت و کارشناس

* ارسال لایحه اعتراضی ، دفاعی ، تامین دلیل و ...

* مشاهده و دریافت ابلاغیه و ...