سامانه جاب اینفو

دفتر خدمات قضایی میدان پردیس

توضیحات

دفتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان

کد ۹۹۳۰۵۰۷۱

 

📌ثبت دادخواست و شکواییه

📌ثبت سامانه ثنا

📌دعاوی شورای حل اختلاف

📌ثبت دعاوی اعتراضی : تجدید نظر ، واخواهی ، اعتراض به دعاوی شورا ، اعتراض به قرار شورا ، اعاده دادرسی ، فرجام خواهی ، اظهارنامه

و ...

 

موقعیت روی نقشه