سامانه جاب اینفو

دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره یک

توضیحات

دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره یک زنجان

کد دفتر : 94314001

 

🔶ثبت دادخواست بدوی و تجدید نظر

🔶ثبت ثنا

🔶ثبت اظهارنامه

🔶ثبت شکواییه

🔶ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری

موقعیت روی نقشه