سامانه جاب اینفو

دفتر مهندسی طراحی ساختمان ( ماده ۳۳ )

متن آگهی

دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ماده 33 در رحمت آباد شیراز

کلیه خدمات مربوط به شهرداری، اخذ پایان کار،  ثبت درخواست،  کارشناسی بازدید

پاسخ استعلام، صدور پروانه،  عدم خلافی