سامانه جاب اینفو

دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز

توضیحات

دفتر ارائه خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز

معالی آباد

 

📍تجمیع

📍نوسازی

📍مشارکت در ساخت

📍صدور پروانه

📍پایانکار

📍عدم خلاف

📍استعلام

📍نقشه برداری