سامانه جاب اینفو

دفتر اسناد رسمی ۶۹ شیراز

متن آگهی

دفتر اسناد رسمی 69 شیراز

 

* نقل و انتقالات سند

* صدور گواهی وکالت به غیر

* کپی برابر اصل مدارک

و....

 

 

 

 

 

07136300203

 

 

 

 

 

07136300202