سامانه جاب اینفو

دفتر اسناد رسمی ۲۵۶ کرج

توضیحات

دفتر اسناد رسمی ۲۵۶ کرج

سردفتر : صدیقه جوان

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

 

🔷 تنظیم و ثبت استاد رسمی : املاک ، اتومبیل

🔷 وکالتنامه

🔷 گواهی امضاء

🔷 کپی برابر اصل