سامانه جاب اینفو

دفتر ۱۵۰ ازدواج و ۱۴۵ طلاق

توضیحات

دفتر ازدواج شماره ۱۵۰ و دفتر طلاق شماره ۱۴۵

شیراز

سردفتر : عبدالکریم نجم الدینی

 

🔶 ثبت رسمی عقد و ازدواج و طلاق