سامانه جاب اینفو

دفتر ازدواج ۱۸۳ و طلاق ۱۸۰ شیراز

توضیحات

دفتر ازدواج ۱۸۳ و طلاق ۱۸۰ شیراز

 

1- ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق

2- انجام ازدواج موقت و صدور سند عادی بدون درج در شناسنامه

3- مشاوره حقوقی در امور خانواده (ازدواج و طلاق ) فسخ و انفساخ و انحلال نکاح ،حضانت

 

موقعیت روی نقشه