سامانه جاب اینفو

دفتر ازدواج شماره۳۶

توضیحات

دفتر ازدواج شماره 36 شیراز

 

ثبت رسمی ازدواج و صدور عقدنامه

دارای سالن و سفره زیبای عقد