سامانه جاب اینفو

گروه مالی و مالیاتی ژرف تدبیر نامدار

توضیحات

1- خدمات حسابرسی شامل 

حسابرسی مستقل -  بازرس قانونی -  حسابرسی داخلی - حسابرسی عملکرد مدیریت  - حسابرسی مالیاتی - حسابرسی ویژه  

2- خدمات حسابداری شامل  

 تصدی مدیریت امور مالی -  انجام عملیات حسابداری و دفترداری - اصلاح حساب   - تهیه صورت های مالی - تهیه صورت های مالی تلفیقی - تهیه گزارشات خاص - انجام کلیه امورات معوق حسابداری بصورت پروژه ای

3- طراحی سیستم های عملیاتی و اطلاعات مدیریت شامل 

 سیستم های مالی - سیستم های حسابداری صنعتی و انبار  - سیستم های بودجه بندی  - سیستم های بازرگانی -  سیستم های تولید - سیستم های اداری و پرسنلی - طراحی نرم افزارهای مورد نیاز از جمله سیستم های مبتنی بر وب

4- خدمات مشاوره مالیاتی و بیمه شامل 

  ارائه خدمات مشاوره تخصصی در رابطه با مالیاتهای عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده - تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی -  پیش رسیدگی حسابها از نظر بدهی بیمه - ثبت نام پرونده های مالیاتی و بیمه -ارسال لیست مالیات و بیمه حقوق، اظهارنامه ارزش افزوده، معاملات فصلی و عملکرد

5- سایر خدمات 

 دفاعیه های قانونی - امورثبتی -  ارزیابی سهام - داوری سهام -  ثبت و پلمپ دفاتر قانونی -  بهای تمام شده - دفاعیه های قانونی - انجام امورات ثبت و تغییرات و انحلال  شرکت -  تدریس دروس و نرم افزارهای مالی -  معرفی حسابداران مجرب برای ارائه خدمات مالی و دانشجویان برای کارآموزی -  استقرار نرم افزارهای مالی و کدینگ حسابداری براساس نوع فعالیت واحد تجاری -  حضور در جلسات مالیاتی، بیمه ای، اداره کار بعنوان نماینده کارگر یا کارفرما - ارائه گزارشات مالی جهت تصمیم گیری های مهم به مدیریت -کاهش هزینه های بخش مالی شما از جمله محیط فیزیکی مناسب جهت پرسنل مالی

موقعیت روی نقشه