سامانه جاب اینفو

شرکت حسابرسی درصد

توضیحات

شرکت حسابرسی درصد کرج

 

اگر می خواهید مدیریت معاملات مثل خرید و فروش و هزینه هایتان بر اساس استانداردهای حسابداری انجام شود تا حسابداری دقیق همراه با تجزیه وتحلیل داشته باشید و این مهم با توجه به موارد زیر حاصل می گردد:

* انتخاب یک شرکت حسابداری مجرب آشنا به امور مالی و مالیاتی وبیمه

* درنظر گرفتن صرفه و صلاح که با استخدام حسابدار مبتدی و حتی کم سابقه , هزینه شرکت دوبرابر خواهد شد درصورتی که شرکت ما باداشتن نیروهای مجرب هزینه شمارا به 30% خواهد رساند

درصورتی که با شرکت ما قرارداد داشته باشید با کمترین هزینه کار دقیق و مورد قبول دارایی و بیمه خواهید داشت .