سامانه جاب اینفو

شرکت حسابداری ترازاندیشان

توضیحات

مشاور و مجری حسابداری و امورمالیاتی- خدماتی از قبیل مدیرمالی مشاغل و شرکتها و اصناف و.. ، بستن سال مالی و تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد سالیانه و تحریردفاتر و نیز دفاعیه ممیزین مالیاتی و.. ، تنظیم و بالانس خرید و فروش و انجام اظهارنامه ارزش افزوده ، تهیه گزارش حسابرسی معتبر جهت اخذ وام بانکی یا ضمانت نامه بانکی و.. ، در تمامی بخش های خدمات 

  مشاوره های رایگان انجام می شود ، از دیگر خدمات ما تامین کامل بخش حسابداری مجموعه است مثل آموزش نیروی حسابداری نظارت بر او و نیز کمک در انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب و همچنین چینش حسابها و غیره