سامانه جاب اینفو

دفتر حقوقی پیمان

توضیحات

 

ثبت انواع شرکت در شیراز

شزکت تعاونی ، موسسه

تنظیم انواع صورتجلسات وتغییرات مربوط به شرکت،

ثبت نام تجاری،

تمدید و انتقال نام تجاری به هر شخص حقیقی یا حقوقی

، استعلام نام تجاری ظرف 24 ساعت،اخذ کارت بازرگانی ،کد اقتصادی ، جواز تاسیس ،آگهی روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر