سامانه جاب اینفو

مرکز ترجمه رسمی ۱۰۴۱

توضیحات

دفتر ترجمه رسمی ۱۰۴۱ رشت

مرکز مجاز و رسمی قوه قضاییه

 

🔻ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی ، تحصیلی ، ملکی ، مهاجرتی و ...

🔻اخذ تاییدیه دادگستری

🔻اخذ تاییدیه امور خارجه