سامانه جاب اینفو

دفتر ترجمه رسمی ۹۶۸ بندرعباس

توضیحات

دفتر ترجمه رسمی 968 بندرعباس

مترجم رسمی قوه قضاییه

 

ترجمه رسمی به زبان انگلیسی ، عربی ، آلمانی ، فرانسوی ، اسپانیولی ، ترکی استانبولی

با تاییدات دادگستری ، وزارت امور خارجه ، سفارت

 

ترجمه رسمی :

- مدارک شخصی

- اسناد شرکت

- اسناد حقوقی و محضری

- مدارک تحصیلی و دانشگاهی

- انواع گواهی کار و آموزشی

- انواع اسناد و مدارک رسمی صادره در داخل و خارج از کشور

- اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه

- اخذ تاییدیه سفارت کشورهای مختلف

موقعیت روی نقشه